Tuesday, December 28, 2010

Pengenalan Kiamat

Pengenalan Kiamat

Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan dengan kegoncangan Bumi yang amat hebat (Al-Zalzalah/kegoncangan). matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap, dan langit lenyap (At-Takwir :1,2,3,6, dan 11). Hari itu disebut juga sebagai pertanda dimulainya kehidupan di alam akhirat yang Baka (kekal abadi).

Tanda-tanda Shugra (kecil) :

    * Ajaran Islam kurang diperhatikan oleh kaum muslimin. [ Wujud ]
    * Perzinaan sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat luas karena memperoleh izin dari negara. [ Wujud ]

    * Mabuk-mabukan dilakukan terang-terangan, seolah bukan hal yang diharamkan. [ Wujud ]

    * Jumlah orang perempuan semakin melimpah dibanding dengan laki-laki dan mereka sudah tidak malu lagi berpakaian setengah telanjang. [ Wujud ]

Tanda-tanda Kubra (besar) :

    * Matahari terbit dari Barat.

    * Keluarnya binatang aneh dari dalam Bumi yang memakai cincin Nabi Sulaiman as., dapat berbicara dengan manusia dan memberi tanda bertuliskan "kafir" kepada orang-orang yang tidak beriman.

    * Turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunah-sunah Rasul.

    * Keluarnya Dajjal, sosok yang digambarkan Nabi Muhammad sebagai keburukan terbesar sejak kelahiran Adam As.

    * Turunnya Nabi Isa As. dari langit yang akan menjadi hakim memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi.

    * Rusaknya Ka'bah atau Baitullah Al-Haram.

    * Lenyapnya tulisan-tulisan dalam Al-Qur'an dan tak seorang pun ingat bunyinya.

    * Segenap umat manusia menjadi kafir dan inilah tanda terakhir menjelang hari kiamat. 

    * Setelah itu Allah Swt. mematikan segala jenis makhluk yang masih hidup, rangkaian peristiwanya sebagai berikut :

Nafkhatan

Iaitu dua kali tiupan sangsakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama, yaitu saat tiba hari kiamat di mana semua makhluk harus mati. Dan tiupan kedua sebagai tanda dihidupkannya umat manusia dari kubur. Selisih waktu kedua tiupan itu selama 40 (entah hari,bulan, atau tahun) lamanya.

Ba'ats

Yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Keadaan manusia pada saat itu berbeza-beza sesuai dengan amal ibadahnya di dunia.

Hasyar

Iaitu hari dikumpulkannya manusia di Padang Mahsyar saat menunggu diputuskan apakah berhak masuk surga atau neraka. Di tempat ini ujud dan rupa manusia berlainan, tergantung tingkah lakunya di dunia.

Syafa'at Udhma

Iaitu pertolongan Nabi Muhammad untuk seluruh makhluk. Beliau memohon kepada Allah Swt supaya secepatnya diadakan hisab, mengingat keadaan di Padang Mahsyar sangat menyiksa. Allah mengabulkan.

Al Hisab
Iaitu perhitungan amal baik dan buruk.

Mizan atau Timbangan (neraca)

Iaitu penimbangan antara pahala dan dosa setiap manusia.

Ita-ul Kitab

Iaitu pemberian catatan amal masing-masing.

Haudh atau Telaga

Setiap Nabi memiliki Haudh untuk memberi minum umatnya. Nabi Muhammad mempunyai haudh bernama Kautsar. Namun hanyalah calon penduduk surga yang dapat merasakan lezatnya air itu.

Shirath

Jambatan yang menghubungkan Padang Mahsyar dengan surga. Menurut keterangan sahabat Abu Said ra., jambatan ini lebih kecil dari rambut dan lebih tajam dari pedang.

Surga dan Neraka
Orang yang berhasil melintasi Shirath akan sampailah di Surga. Sebaliknya yang gagal akan jatuh ke Neraka. Berhasil tidaknya melintasi jembatan tersebut ditentukan oleh amal ibadah semasa di dunia.

No comments:

Post a Comment