Tuesday, December 28, 2010

Keajaiban Angka dalam Al-Quran


Keajaiban Angka Dalam Al-Qur’an
Satu kajian daripada Dr Tariq Al Suwaidan dan terbitan bukunya “The Series Of The Scientific Miracles In Qur’an” memperlihatkan kepada kita satu jujukan nombor di dalam Al-Qur’an yang perlu kita ketahui. Jujukan ini bukanlah satu kebetulan bahkan mukjizat Allah kepada Rasul Nya Muhammad SAW.
Berikut adalah bilangan tentang perkara yang disebutkan di dalam Al-Qur’an :


    Solat – 5 kali
    Dunia             - 115 Kali       : Akhirat – 115 Kali
    Malaikat – 88 Kali                : Syaitan – 88 kali
    Hidup – 145 Kali                  : Mati – 145 Kali
    Faedah – 50 Kali                 : Kerugian – 50 Kali
    Ummah – 50 Kali                 : Penyampai – 50 Kali
    Bala/Musibah – 75 Kali      : Bersyukur – 75 Kali          : 
    Bersedekah – 73 Kali         : Berpuashati – 73 Kali
    Orang Sesat – 17 Kali        : Orang Meninggal Dunia – 17 Kali
    Muslimin – 41 Kali              : Jihad – 41 Kali
    Emas – 8 Kali                       : Kemurahan Hidup – 8 Kali
    Keajaiban – 60 Kali             : Fitnah – 60 Kali
    Zakat – 32 Kali                     : Berkat – 32 Kali
    Minda – 49 Kali                    : Nur – 49 kali
    Lidah – 25 Kali                     : Sumpah – 25 Kali
    Nafsu – 8 Kali                       : Ketakutan – 8 Kali
    Kesusahan – 114 Kali        : Kesabaran – 114 Kali
    Muhammad –  4 kali           : Syariat – 4 Kali
    Lelaki – 24 Kali                    : Perempuan – 24 Kali
    Bulan – 12 Kali                    : Hari – 365 Kali
    Lautan – 32 Kali                  : Daratan – 13 Kali
    Iblis (Penghulu Syaitan)-11 Kali  : Mohon Berlindung Dari Iblis – 11 Kali       
    Bercakap di khalayak – 18 Kali   : Berdakwah – 18 Kali

v    LAUT & DARAT : 32 + 13 = 45
Justeru itu peratusan Laut : 32/45 X 100 = 71.1111111 Peratus
Peratusan Daratan : 13/45 X 100 = 28.8888889 peratus
JUMLAH DARATAN + LAUTAN = 100 %

Kajian sains pula oleh manusia telah membuktikan bahawa air meliputi 71.111 peratus daripada bumi manakala tanah meliputi 28.889 peratus. Begitulah kebesaran dan keagungan ciptaan Allah SWT.

No comments:

Post a Comment