Monday, December 27, 2010

Cerita yahudi

[sunting] Bab 1
Bab 1 adalah Yahudi menurut kajian sejarah. Pembaca akan dibawa menyusuri sebanyak tiga bahagian kecil untuk mengetaui makna kalimah Ibrani, Yahudi, dan Israel (bahagian 1); mengetahu mazhab atau pecahan golongan bani Israel yang terbahagi kepada enam golongan (bahagian 2) sebelum mengetahui berkenaan kitab suci bagi golongan Yahudi termasuklah Taurat dan Talmud.

[sunting] Bab 2
Bab 2 pula menyingkap Yahudi menurut perspektif al-Quran. Penulis menyelongkar beberapa ayat al-Quran yang menunjukkan sifat-sifat jelik golongan Yahudi seperti penakut; keras hati dan penjenayah; kafir dan membunuh para Nabi; penipu dan kegoyahan akidah; penipu dan perosak; menyembah berhala; melanggar perjanjian; bongkak dan sombong; jahat dan buruk budi pekerti; mengamalkan riba; dan ditimpa kehinaan serta merempat.

[sunting] Bab 3
Kali ini penulis menyingkap pula Yahudi menurut perspektif as-Sunnah atau hadis. Ia lebih kepada menunjukkan tindakan Yahudi terhadap Nabi Muhammad seperti cubaan membunuh baginda, dakwah Rasulullah terhadap golongan Yahudi dan banyak lagi.

[sunting] Bab 4
Bab 4 yang juga bab terakhir menyelongkar Yahudi menurut perspektif kitab Mukaddas. Kali ini penulis menggunakan pendekatan menyelongkar sifat-sifat buruk golongan Yahudi dengan menyediakan potongan ayat dari kitab-kitab selain al-Quran.

Diambil daripada "http://ms.wikipedia.org/wiki/Orang_Yahudi_menurut_al-Quran,_hadis,_Taurat_dan_Injil"

No comments:

Post a Comment